TERCÜME-İ MUKADDİME-İ İBN-İ HALDUN Bulak (Kahire) 1274 (1858) İlk Türkçe (Osmanlıca) Baskı (Büyük Boy Tam Metin)

Mukaddime, İbn-i Haldun, Pirizade Mehmed Sahib Efendi, (Çev.)

İlk Türkçe (Osmanlı Türkçesi) çevirisinin ilk baskısıdır. Bulak , 1274 (1858)

617 sayfa, 24,5x35 cm. Kondisyon: Kitabın cildinde yer yer eskime emareleri bulunmakla birlikte ciddi bir yırtık, ayrılma, leke yoktur. Sayfaları çok çok temiz durumdadır.

Aşağıdaki bilgiler TDV İslam Ansiklopedisinden alınmıştır:

“(…) Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn. İbn Haldûn’un eserini Türkçe’ye ilk defa Pîrîzâde çevirmeye başlamış, ancak eserin başından itibaren beşinci faslın sonuna kadar olan kısmını tercüme edebilmiştir. Pîrîzâde eserin girişinde tercümeye 1138 (1725) yılında başladığını ve beş yıllık süre sonunda ancak üçte ikisini çevirebildiğini, Rebîülevvel 1143’te (Eylül 1730) I. Mahmud’un isteği üzerine takdim ve dîbâcesinin tertip edildiğini belirtmektedir. Tercümenin ilk baskısı Mısır hidivinin isteğiyle Bulak’ta (Matbaa-i Âmire) büyük boy bir cilt olarak yapılmıştır (1274). Bu baskının girişinde (s. 4), Pîrîzâde’nin Muḳaddime’den altıncı fasılda fıkıhtan ferâizle ilgili kısmın yarısına kadarını çevirdiği ve bu faslın çevirisinin Ahkâm-ı Mısriyye Mazbata Odası Reisi Mehmed Rifat Efendi tarafından tamamlandığı bilgisi yer almaktadır. Bu baskıda ayrıca Muḳaddime’nin kalan kısmının Arapça metni de ilâve edilmiştir. 1275’te (1859) Bulak’ta yeniden yayımlanan eser aynı yıl İstanbul’da Takvimhâne-i Âmire’de iki cilt halinde basılmıştır. (…)”

#sosyoloji, #tarih, #tarih kuramı, #siyaset bilimi #felsefe, #islam tarihi, #islam bilimi, #teoloji #bilim tarihi #epistemoloji #bilgi teorisi, #osmanlıca, #alim, #ilim

Starting Bid: 1 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Currency Converter: